Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA NHIỆM KỲ VI (2016 – 2021) HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – RUMANI

  16/12/2021

Ban kiểm tra do Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani khóa VI bầu ra gồm  04 đồng chí. Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm tra đã thực hiện công tác kiểm tra theo quy định. Nay xin báo cáo công tác kiểm tra nhiệm kỳ VI như sau:

I.  CÁC CĂN CỨ VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA:

 1. Các căn cứ để kiểm tra: Công tác kiểm tra được tiến hành căn cứ trên :
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani;
 • Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Trung ương Hội;
 • Các báo cáo hàng năm của Ban chấp hành Trung ương Hội;
 • Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ VI
 • Các quyết định, thông tư, quy định pháp luật của Nhà nước có liên quan.
 1. Nội dung kiểm tra: Nội dung kiểm tra gồm :
 • Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội;
 • Công tác tổ chức – cán bộ, phát triển hội viên;
 • Công tác hoạt động của Hội;
 • Công tác tài chính.
 1.  KẾT QUẢ KIỂM TRA:
 2. Việc chấp hành Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội:

Hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani là một tổ chức xã hội, là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, hoạt động theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong nhiệm kỳ qua Hội đã hoạt động tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đại biểu thông qua ngày 22/4/2017 (được Bộ Nội vụ phê duyệt ngày 13/10/2017) và Quy chế hoạt  động của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa VI. Các quy định luật pháp của Nhà nước được thực hiện nghiêm chỉnh, không có trường hợp nào vi phạm hoặc bị nhắc nhở.

Hội đã thu hút đông đảo những người đã từng học tập, công tác, sinh sống tại Rumani và những người khác có quan tâm đến Rumani vào các hoạt động nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau về đất nước và con người,  hợp tác về kinh tế, khoa học kỹ thuật , văn hóa  xã hội giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Rumani.

 1. Về công tác tổ chức – phát triển Hội :

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 55 đồng chí. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành

đều có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị theo quy định. Trong nhiệm kỳ qua có 03 đồng chí đã qua đời ( Nguyễn Đức Anh, Ngô Sỹ Vinh , Vũ Hoan ) đến nay còn lại 52 đồng chí.

Ban thường vụ do Ban chấp hành bầu ra gồm 17 đồng chí .

Ngay sau Đại hội các ban ngành giúp việc đã được thành lập và có chức năng, nhiệm vụ cụ thể nên đã nhanh chóng đi vào hoạt động. Hiện tại có 6 ban tham mưu giúp việc gồm :

 • Ban Thư ký;
 • Ban Kiểm tra;
 • Ban Đối ngoại;
 • Ban Kinh tế
 • Ban Văn hóa và Nghệ thuật;
 • Ban Nhân sự và Phát triển hội viên.

Mỗi ban có một trưởng ban và một số thành viên. Trong nhiệm kỳ qua các ban đều hoạt động tích cực theo các chức năng nhiệm vụ được phân công, hiệu quả hoạt động tốt, giúp Ban chấp hành Hội hoàn thành tốt công tác Hội .

Tổng cộng số chi hội và hội trực thuộc là 16 đơn vị .

            Về hoạt động của Hội và các chi hội :

Ban chấp hành Hội là cơ quan lãnh đạo mọi hoạt động và công tác của Hội. Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành sinh hoạt định kỳ đều đặn mỗi năm một lần theo quy định của Điều lệ hoạt động , quyết định những chủ trương, biện pháp thi hành nghị quyết của Đại hội đề ra, tham gia vào các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Ban thường vụ là bộ phận thường trực của Ban chấp hành, có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo điều hành, hướng dẫn việc thực hiện các nghị quyết của Hội. Ban thường vụ sinh hoạt định kỳ 03 tháng một lần, khi có nhiệm vụ đột xuất thì họp bất thường để chỉ đạo kịp thời công việc. Hầu hết các đồng chí ủy viên thường vụ đều có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình công tác, hiểu biết công việc, góp phần để  Ban thường vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban chấp hành giao cho. Trong thời kỳ dịch covid phức tạp, Ban thường vụ đã linh hoạt chuyển sang họp online , giải quyết kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ đề ra , có nhiều hình thức vận động quyên góp quỹ ủng hộ nhân dân Rumani và nhân dân trong nước chống dịch đạt hiệu quả cao , được anh chị em hội viên đồng tình hưởng ứng .

Hoạt động của Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, các sự kiện chính trị, xã hội, các ngày lễ của hai dân tộc để tổ chức các hoạt động kỷ niệm quốc khánh Rumani, gặp mặt truyền thống để tăng cường tình cảm giữa các hội viên , tổ chức các hội thảo chuyên đề, lễ hội ẩm thực, xuất bản các tập san và các tập thơ liên quan đến những kỷ niệm về Rumani . Các hoạt động rất phong phú và đa dạng.

Hội đã giữ được mối quan hệ mật thiết với Đại sứ quán Rumani tại Việt Nam và các tổ chức hữu nghị Rumani - Việt Nam.

Hàng năm tổ chức các đoàn sang thăm lại Rumani, gặp gỡ tặng quà, kỷ niệm chương cho các thầy cô, thể hiện lòng biết ơn đối với các thầy cô đã một thời dạy dỗ ( Do tình hình dịch covid phức tạp nên từ năm 2020 đến nay không tổ chức được các chuyến thăm Rumani )

Đã phối hợp với Đại sứ quán Rumani tại Việt Nam tổ chức tốt các buổi đón tiếp các đoàn công tác của Rumani sang làm việc tại Việt Nam, làm cầu nối để các đoàn bạn tiếp xúc với các tổ chức kinh tế và các địa phương của Việt Nam.

Phần lớn các chi hội hoạt động tích cực, thu hút được nhiều anh chị em đã từng học tập, công tác tại các trường và các địa phương tham gia sinh hoạt . Kinh phí hoạt động tự túc, hình thức hoạt động rất phong phú. Không có chi hội nào vi phạm Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội hoặc pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên còn 3 chi hội ( Hải phòng, Thái Nguyên và Thanh Hóa ) do các đ/c chủ tịch qua đời , chưa bố trí được người thay thế nên ít hoạt động.

Nhiều hoạt động phong phú của Hội và các chi hội như đã nêu trong Báo cáo của Hội đã góp phần đưa Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani là một trong những hội mạnh của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam .

4. Công tác tài chính :

Nguồn tài chính của Hội bao gồm :

- Hỗ trợ của Ngân sách nhà nước thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu  nghị VN;

- Hội phí do hội viên đóng góp;

- Các khoản thu bằng tiền, bằng hiện vật do các cá nhân, các tổ chức kinh tế ủng hộ theo quy định của pháp luật;

Trong nhiệm kỳ vừa qua, nguồn thu từ hỗ trợ của Ngân sách nhà nước rất hạn chế , (chủ yếu hỗ trợ cơ sở để họp định kỳ Ban Chấp hành và một phần kinh phí tổ chức mừng Quốc khánh, Đại hội ). Quỹ của Hội chủ yếu từ sự đóng góp của các hội viên , sự ủng hộ của các cá nhân, các tổ chức kinh tế xã hội .

Phần chi phí chủ yếu phục vụ các buổi gặp mặt truyền thống hàng năm, in các tập san, duy trì và nâng cấp trang Website của Hội, chi tiếp khách, chi thăm hỏi, hiếu hỷ.

Hàng năm Ban Chấp hành có báo cáo quyết toán năm, cuối nhiệm kỳ có báo cáo quyết toán nhiệm kỳ. Các khoản thu chi đều cụ thể, minh bạch (có quyết toán từng năm kèm theo ).

       Quyết toán kinh phí cuối nhiệm kỳ ( tính đến 20/11/2021 ) còn 77.522.000 đ

        Trong đó :        -  Gửi tiết kiệm : 70.000.000 đ

                                    -  Tiền mặt : 7.522.000 đ

 • Các khoản chi đều đúng mục đích và đúng quy định (Nhìn chung rất tiết kiệm)
 • Các chi hội có nguồn quỹ riêng do các hội viên trong chi hội đóng góp và ủng hộ . Các khoản chi phí cũng rất rõ ràng, minh bạch theo mục đích và quy định riêng của từng chi hội, không có trường hợp nào thắc mắc, kiến nghị .

Kết quả đợt vận động quyên góp ủng hộ nhân dân Rumani chống dịch :

Hội đã tuyên truyền, vận động được đông đảo hội viên ủng hộ nhân dân Rumani chống dịch Covid 19 với số tiền thu được là 603.325.000 đ . Đã ủng hộ nhân dân Rumani (thông qua Hội CTĐ Rumani ) 515.000.000 đ tương đương 22.000 USD , ủng hộ quỹ phòng chống dịch trong nước 100.000.000 đ ( thông qua Trung ương MTTQ ).

Trong quá trình vận động và tiếp nhận đã công khai, minh bạch, cập nhật thường xuyên trên mạng zalo để mọi người theo dõi, được các hội viên rất tin tưởng. (Số chi lớn hơn số thu do trong đó có trích một phần từ quỹ của Hội ).

 1. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ :
 1. Mặt tích cực:

- Hoạt động của Hội hữu nghị, của Ban chấp hành, Ban thường vụ và các chi hội trực thuộc đã đi vào nề nếp, tuân thủ Điều lệ ,Quy chế hoạt động của Hội và luật pháp của  Nhà nước;

- Tổ chức của Hội ngày càng được củng cố và phát triển, thu hút được nhiều người tham gia và hoạt động có hiệu quả thiết thực;

- Hoạt động của Hội và các chi hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, các sự kiện chính trị - xã hội, hình thức hoạt động rất phong phú, đa dạng góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Rumani, đồng thời gắn kết tình cảm của anh chị em đã từng học tập, công tác tại Rumani;

- Nhiều hoạt động phong phú của Hội và các chi hội như đã nêu trong Báo cáo của Hội đã góp phần đưa Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani là một trong những hội mạnh của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 1. Mặt hạn chế: 

- Đội ngũ đã từng học tập, công tác tại Rumani rất đông (khoảng 3000 người) nhưng còn một bộ phận chưa tập hợp được và vận động để tham gia hoạt động Hội;

- Một số chi hội lãnh đạo bị khuyết chưa kịp thời thay thế nên ít hoạt động .

- Nguồn quỹ của Hội còn rất eo hẹp nên hạn chế các hoạt động của Hội, cần có biện pháp thu đủ hội phí của các hội viên  thông qua các chi hội. Tăng cường tìm kiếm, động viên các nhà tài trợ  ủng hộ kinh phí cho Hội.

- Cần tăng cường phát huy hơn nữa hiệu quả của Website và tập san, cung cấp nhiều nội dung, thông tin phong phú về các hoạt động của Hội cho các hội viên để biết và tham gia. Rất mong muốn các đồng chí hội viên nhiệt tình gửi các thông tin, bài, ảnh liên quan để Website của Hội thêm phong phú, hấp dẫn.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2021

BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG HỘI KHÓA 6

TRƯỞNG BAN

TRƯƠNG HỮU HÙNG

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
 • 8
 • 21377
 • 19,673,045